ACTIVA’T pels Refugiats

A finals de l’any passat la regidoria de Pau i Solidaritat va acordar amb Metges del Món (amb aportació de l’ACCD) fer una formació sobre sensibilització i acció envers els drets humans i la cultura de pau.

La formació es va oferir als mebres de les entitats del Consell de Pau i Solidaritat i a joves vinculats a entitats juvenils o a activitats del Casal de Joves.

Unes 12 persones van passar per les sessions. L’objectiu era que la formació els activés…que es transformés en propostes concretes d’accions a la ciutat.

La proposta del grup participant – ACTIVA’T pels refugiats,va concretar-se en dues accions, una gimkana i un curtmetratge, amb un mateix tema de fons: els refugiats.

La gimkana s’ha realitzat ja dos cops: al Dissabte Solidari i a les Jornades de Pau i Solidaritat.

El curt es va realitzar durant el curs passat a centres educatius que participen en el Programa d’Educació per la Pau i la Solidaritat i que concretament havien participat en tallers sobre el tema dels refugiats. La idea era avaluar la repercusió d’aquestes activitats de senibilització en la manera que infants i joves enfocaven el tema. Es va constatar la importància de rebre aquest tipus de formació perquè els infants i els joves s’activin… es fan preguntes i donen respostes que els adults hem de tenir en plena consideració.

Els centres que van participar: Escola Edumar, escola Els Pins, escola Petit Món-Felissa Bastida, col·legi Frangoal i Institut Josep Lluis Sert.

El vídeo es va presentar el passat 20 d’octubre dins les 27es jornades de Pau i solidaritat.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme