Castelldefels. Ple municipal 17 12 2020

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari avui dijous 17 de desembre (19.30h). La sessió es realitzarà per sistema de videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19. Un Ple que tindrà com a punt principal el debat i la votació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2021.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 5 punts més:

• Aprovació del Pressupost General de la corporació per a l’exercici de l’any 2021

• Aprovació del 0,3% de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, i atès el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic

• Desestimar la petició d’autorització de compatibilitat d’acord amb la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques

• Adjudicació del contracte de la concessió de servei per a la gestió del conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels

• Aprovació del Pla de prevenció de residus de Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos (C’s) per donar l’opció als pares de sol·licitar la jornada contínua als centres educatius del municipi

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP-ECG en defensa de la qualitat democràtica a l’Ajuntament

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) per al consens polític local en matèria educativa

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook LiveCastelldefelsTV.orgRàdio Castelldefels 98.0 FMElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme