Castelldefels. Ple Municipal 21 07 2016

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir aquest 21 de juliol (19 h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, Nathalie Suzanne Langer va prendre possessió com a regidora del Grup municipal de Movem. Langer substitueix així a la ja ex regidora Ivana Travesí, que va renunciar al seu càrrec el passat mes de juny.

Posteriorment, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Després, el Ple abordà 5 punts més:

  • Donar compte de l’informe emès per la consultora Faura Casas sobre la prestació dels serveis de neteja viària i recollida de residus del nostre municipi
  • Adhesió a la Plataforma de Municipis per a l’Habitatge Digne i contra la Pobresa Energètica
  • Aprovació definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança d’Ús de la Platja del municipi de Castelldefels
  • Atorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics
  • Modificació de les característiques i retribucions del personal eventual

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals:

  • Moció que presentaven els grup municipals ERC, CSPOT, Movem i PSC contra l’aixecament militar feixista del 18 de juliol de 1936
  • Moció que presentava el grup municipal del PP sobre la venda ambulant irregular “top manta” a Castelldefels

Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme