Castelldefels. Ple Municipal 24 11 2016

El Pressupost Municipal, punt principal del Ple de novembre a l’Ajuntament

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència del Govern municipal
El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir 24 de novembre (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 10 punts més:
• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament
• Aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de l’any 2017
• Aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) per a l’estabilitat de llocs de treball i actualització parcial de llocs de treball
• Petició de compatibilitat d’una segona activitat per part d’un funcionari de l’Ajuntament
• Aprovació del reglament de carrera professional
• Aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança de Civisme i de l’ús de l’espai públic
• Sol·licitud de l’extensió del sistema de tarificació social del carnet rosa metropolità, a la franja d’edat compresa entre els 60 i els 64 anys, corresponent a la liquidació de l’any 2015, segons el conveni entre l’Ajuntament de Castelldefels i l’Entitat Metropolitana del Transport (ara Àrea Metropolitana de Barcelona)
• Aprovació provisional del pla especial de desenvolupament d’equipaments a l’àmbit delimitat pel c/Ginesta i Av.Castelldefels
• Proposta de l’Alcaldia relativa a la modificació dels consells sectorials municipals
• Aprovació del manifest en commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eradicació de la violència envers les dones

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:
– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades
– Mocions dels Grups Municipals:
• Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a proposta de la Joventut Nacionalista de Catalunya a Castelldefels sobre l’assetjament escolar per raons d’orientació sexual
• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per tal de millorar l’espai situat entre el c/Juan de la Cierva i c/Major (Plaça dels Colors)
• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular proposant la creació d’una comissió de seguiment de les mocions, precs i preguntes presentades al Ple Municipal
• Moció que presenta el grup municipal de C’s sobre la creació d’un projecte d’aproximació dels serveis socials a les persones més grans de la nostra ciutat
• Moció que presenta el grup municipal de C’s sobre la responsabilitat i el manteniment de l’educació infantil de 0 a 3 anys

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.
El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme