Castelldefels. Ple Municipal 25 02 2016

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 25 de febrer (19 h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Després, el Ple va abordar 10 punts més:

  • Donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament.
  • Modificació dels acords adoptats pel Ple municipal en relació al règim de dedicació dels membres de la corporació.
  • Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Aprovar l’actualització de la normativa d’organització i funcionament de centre de la xarxa de centres educatius municipals 0-3
  • Sol·licitar autorització al ministeri d’hisenda i administracions públiques per a la reposició del 100% dels efectius de la Policia Local i d’una plaça de vigilant forestal
  • Ratificació de la resolució de la regidora de Règim Interior de data 22 de gener de 2016, d’abonament de la part pendent de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012
  • Prorrogar l’autorització a l’empresa municipal societat d’aparcaments de Castelldefels SA, per al condicionament de part del solar de propietat municipal ubicat al carrer Mèxic/passeig Marítim com a estacionament provisional de vehicles i per la seva explotació per preu públic determinat.
  • Aprovació de la modificació de l’acord en el 2n de l’apartat 4t del conveni regulador de la rescissió parcial de la cessió d’ús dels terrenys on s’ubica la planta de compostatge de Castelldefels, relatiu a la regularització a la baixa del lloguer que liquida la societat Metrocompost, SL
  • Moció que presenta la regidora de Mobilitat sobre la necessària millora del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat per assolir una mobilitat sostenible.
  • Moció institucional que presenta el regidor d’Igualtat amb motiu del 8 de març de 2016, Dia Internacional dels Drets de les Dones.

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals:

1. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per limitar l’acumulació de càrrecs polítics

2. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per col·laborar amb la investigació i la intensificació en la lluita contra l’expansió del virus Zika mitjançant el mosquit tigre

3. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s): mesures de desenvolupament, benestar social i igualtat en favor de las persones celíaques y el seu entorn

4. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per dissenyar una agenda d’actes en commemoració del Cuatricentenari de la mort de Miguel de Cervantes

5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s), relativa a la proposta d’exempció de la taxa d’aparcament a la zona blava per a vehicles elèctrics

6. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) pel compliment de forma íntegra i real per part del nostre consistori del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.

7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) per tal que es procedeixi a la instal·lació de càmeres de seguretat i control d’accés a la zona de vianants del centre de Castelldefels

8. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) sol·licitant una actuació immediata contra l’eruga processionària

9. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) relativa al Servei de Control de Mosquits

10. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) sobre el canvi de logo de la ciutat

11. moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM) en suport a les mobilitzacions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre

12. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM) sobre el Servei de Rodalies de Catalunya.

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme