Castelldefels. Ple municipal 25 02 2021

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes de febrer avui dijous dia 25 (19.30h). La sessió es realitza per sistema de videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19. Un Ple que tindrà com a punt principal les novetats al voltant del projecte d’urbanització del barri de Bellamar i que inclourà també, ente d’altres, el debat i la votació de 6 mocions presentades pels grups municipals.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà quatre punts més:

• Aprovació de la modificació parcial de la plantilla de personal 2020 d’aquest Ajuntament

• Aprovació inicial del text refós del projecte d’obres ordinàries del sector Bellamar i de relació de bens i drets afectats en el referit àmbit

• Moció que presenta el regidor de Gent Gran de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

• Manifest de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) per la commemoració del 27 de febrer

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals (6 en total)

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) per a la creació d’un protocol davant el maltractament animal a la ciutat de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) per demanar al govern de la Generalitat el reconeixement de l’esport com a servei essencial

• Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM en nom de la Marea Pensionista sol·licitant al govern de l’Estat una auditoria de comptes de la Seguretat Social

• Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM en defensa de la llibertat d’expressió i d’opinió i per la derogació de la “Llei Mordassa”

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per avançar en les accions de transició cap a un model basat en una energia neta, renovable, justa i de proximitat i en la lluita contra el canvi climàtic

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem de defensa del lloguer com a fórmula principal per garantir el dret a l’habitatge a Castelldefels

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme