Castelldefels. Ple Municipal 26 10 2017

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 26 d’octubre la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordà 6 punts més:

  • Aprovació de la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals, i de les Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament per a l’Exercici 2018 i aprovació de nova Ordenança Fiscal núm. 20
  • Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal per a la regulació especifica de les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis al terme municipal de Castelldefels
  • Aprovació de l’expedient de contractació que regirà la concessió del dret d’ús privatiu d’espais de domini públic, a la zona maritimoterrestre de Castelldefels, de quatre establiments fixos per destinar-los a l’explotació com a bar restaurant
  • Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit del sector de Can Roca i la Muntanyeta del municipi de Castelldefels
  • Adjudicar la concessió administrativa per a ús privatiu de la finca urbana núm. 41.397, en règim de concurrència per a la construcció i explotació en horari determinat d’un camp esportiu tipus 2 (cam-2)
  • Moció que presenta el regidor de Polítiques d’Igualtat al voltant del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència envers les Dones

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

Mocions dels Grups Municipals:

  • Moció que presenta el grup municipal del PP sobre la defensa de la integritat territorial d’Espanya
  • Moció que presenta el grup municipal del PP per garantir els principis de veracitat i pluralitat en els mitjans de comunicació de titularitat municipal
  • Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, CiU, Movem-E, CSPOT i PSC-CP en defensa de l’educació com a eina de cohesió
  • Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, CiU, Movem-E, CSPOT i PSC-CP en defensa de les institucions catalanes i per la llibertat dels detinguts

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme