Castelldefels. Ple Municipal 29 09 2016

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 29 de setembre (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 8 punts més:

· Aprovació del compte general de 2015

· Aprovació de modificació de crèdits al Pressupost 2016 núm.5

· Designació dels representants municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

· Aprovació definitiva del canvi en la forma de gestió directa dels serveis que fins ara prestava la societat mercantil municipal Castelldefels Projeccions, S.A.U.

· Aprovació inicial del canvi en la forma de gestió dels serveis de neteja viària, recollida selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria i encàrrec de gestió a Societat d’Aparcaments de Castelldefels, S.A.

· Aprovació de la proposta de l’acta de pagament i presa de possessió per l’adquisició, per mutu acord, de la finca anomenada Can Baixeras situada a l’Avinguda Diagonal núm.2, de Castelldefels

· Atorgament de reconeixement públic tipus A individual relacionats amb el Servei Policial

· Declaració institucional que presenta al Ple de l’Ajuntament la regidora d’Educació, Pau i Solidaritat de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

Mocions dels Grups Municipals:

· Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular a proposta de Noves Generacions perquè hi hagi un espai pel debat polític jove a Ràdio Castelldefels

· Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per la millora de la seguretat a l’Avinguda Manuel Girona

· Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans, de rebuig a qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes

· Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, PSC-PM, CSPOT, MOVEM-E i CIU, en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a Mil”

· Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, per l’adequació conforme al projecte escollit pels veïns al parc situat al solar dels Mestres del barri de Vista Alegre

· Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per incloure a la taula de beneficis fiscals sobre l’IBI a les famílies monoparentals

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme