Castelldefels. Ple Municipal 30 03 2017

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat dijous (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 18 punts més:

· Donar compte de la presentació de la comptabilitat de la dotació econòmica assignada als grups municipals, corresponent a l’exercici 2016

· Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2017 – 2018

· Aprovació de modificació de crèdits al Pressupost 2017 núm.1

· Aprovació de la modificació parcial de la relació dels llocs de treball (RLLT) i plantilla municipal de l’Ajuntament

· Aprovació de l’expedient de contractació que regirà la concessió administrativa per a ús privatiu de la finca urbana número 41.397, en règim de concurrència per a la construcció i explotació en horari determinat d’un camp esportiu tipus 2 (camp-2)

· Aprovació del reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castelldefels i del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelldefels i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castelldefels

· Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)

· Aprovació de l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal Societat d’Aparcaments de Castelldefels, S.A. de la direcció i organització de l’empresa municipal Jarfels, S.A.

· Iniciar l’expedient per tal de cedir a l’empresa de capital íntegrament municipal Societat d’Aparcaments de Castelldefels, S.A. (SAC), els béns necessaris per al desenvolupament del seu objecte social

· Aprovació definitiva del Mapa del soroll i Mapa de capacitat acústica de Castelldefels

· Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels

· Ratificar la proposta de modificació dels estatuts reguladors del consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i validar i donar conformitat a totes les actuacions posteriors realitzades pel consorci en relació amb aquesta modificació

· Aprovació inicial de l’ordenança municipal per a la regulació específica de les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals de clubs o associacions de cànnabis, al terme municipal de Castelldefels

· Donar el vist i plau al text refós del Pla especial urbanístic de desenvolupament d’equipament a l’àmbit delimitat pel c/Ginesta i Av.Castelldefels

· Aprovació provisional del Pla de millora urbana de la finca situada al Passeig del Timó núm.35, per a la instal·lació d’un ascensor

· Aprovació manifest en commemoració del 8 de març, Dia internacional de les Dones

· Aprovació de l’adhesió de Castelldefels a l’Associació de l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació

· Moció que presenta el regidorde Gent Gran de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

 Mocions dels Grups Municipals:

· Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per impulsar la remodelació integral de la Plaça Juan XXIII de Castelldefels

· Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en suport a la sentència del 9N dictada pel TSJC

· Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de Castelldefels, per a demanar la reforma dels criteris i dels trams en el sistema de copagament dels productes farmacèutics

 

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal va ser retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme