Castelldefels. Ple Municipal 31 03 2016

La sessió plenària es retransmet íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència de l’equip de govern

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 31 de març (19 h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Després, el Ple va abordar 11 punts més:

 • Donar compte de l’informe econòmic financer de data 19/10/2015, referit a 31/12/2014 i a l’estat d’execució del pressupost a 31/05/2015
 • Aprovació del text refós (per modificació) del reglament de la Caixa Municipal de Dipòsits
 • Aprovació de modificació de crèdits al Pressupost 2016 núm. 1
 • Concessió d’aval a Castelldefels Projeccions per concertació de pòlissa de Tresoreria amb l’entitat BBVA SA
 • Concedir a Equacat SA la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per la rehabilitació del Canal Olímpic
 • Aprovació del Pla Local d’Inclusió Social de Castelldefels, per al període 2016-2020
 • Modificació puntual de l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les vies públiques municipals
 • Modificació del contracte de gestió del servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública, a la zona de la platja de Castelldefels, per restablir l’equilibri econòmic del contracte
 • Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d’espais verds i altres espais públics per al segon trimestre de l’any 2016 a l’empresa municipal de jardineria Jarfels SA
 • Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament la regidora de Pau i Solidaritat en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’estat de Turquia
 • Moció que presenta el regidor de Gent Gran de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals:

 • Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de suport a la llibertat lingüística dels pacients a la sanitat catalana i del sector públic
 • Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular perquè la selecció espanyola absoluta de futbol disputi un partit oficial a la província de Barcelona i s’instal·li una pantalla gegant durant l’Eurocopa 2016
 • Moció presentada pel grup municipal Ciutadans per a la creació d’un web solidari

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència de l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme