Castelldefels. Policia Local, al servei de la ciutadania

Ajudar, prevenir, protegir i informar. Amb aquests objectius, la Policia Local de Castelldefels treballa diàriament per aconseguir el millor clima de benestar possible a la ciutat, fomentant la seguretat, la tranquil·litat i la proximitat.

La Policia Local és conscient que no n’hi ha prou amb prevenir i eliminar les amenaces que posin en perill la seguretat col·lectiva. La finalitat no justifica els mitjans. Per això, el seu esforç se centra en garantir la tranquil·litat sense trencar l’equilibri dels drets i les llibertats ciutadanes, amb l’esperança de crear un clima de confiança. En definitiva, millorar la qualitat de vida al municipi a través d’una policia propera a la gent i a les seves necessitats.

Perquè les persones són el centre de les atencions. Tradicionalment les funcions de seguretat s’han centrat en respondre a les sol·licituds d’ajuda, auxili o protecció. Sense deixar de banda aquests serveis, ara es desenvolupa també un nou model policial de proximitat orientat a aconseguir un progressiu acostament a la ciutadania, per conèixer directament els seus problemes i procurar una solució més ràpida i eficaç.

Per això, la Policia Local de Castelldefels també ha potenciat i intensificat la seva funció assistencial en tots els ordres i els serveis. La coordinació amb la resta de cossos de seguretat i d’assistència a la ciutadania ha estat vital per aconseguir-ho.

Una policia local, formada, organitzada i preparada per donar una resposta ràpida i eficient. Una policia local necessària, dedicada a fomentar la prevenció de delictes i l’assistència en qualsevol situació. Una policia local pròxima al servei de la ciutadania.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme