Entrevista a Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels

“La diversitat al moment de votar ens demostra que és necessari el diàleg, el consens, que per avançar cal la formació d’una majoria estable”. Maria Miranda
Entrevista a l’alcaldessa de Castelldefels amb motiu de l’inici del nou mandat.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme