FAN Castelldefels – T4 E1 Bruguers Sanou, presidenta FAVC

Bruguers Sanou, secretària de l’Assaciació de Veïnes i Veïns del barri Centre, és la nova presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels (FAVC). La Federació agrupa en l’actualitat onze assciacions veïnals de Castelldefels.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme