Castelldefels. Ple Municipal 27 02 2020

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat dijous 27 de febrer (19.30h) la sessió ordinària del Ple Municipal. Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar sis punts més:

• Aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball

• Aprovació del Codi ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Castelldefels

• Aprovació de l’increment salarial del 2%, amb efectes de l’1 de gener de 2020, del personal de l’Ajuntament de Castelldefels i del personal eventual de confiança política, en aplicació de l’article tres, apartat dos, del Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de gener de 2020

• Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la regulació de l’ús d’habitatges d’ús turístic al municipi de Castelldefels

• Aprovació definitiva de l’establiment i prestació del servei públic municipal del Centre d’Interpretació de la Pirateria al Mediterrani i de la història de Castelldefels al conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels

• Aprovació del Pla de treball, per al període 2020-2021, del III Pla Local d’Igualtat de Gènere de Castelldefels

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, MOVEM-ECP-ECG i ERC-AM en defensa del dret a morir dignament i en favor de la regulació de l’eutanàsia

• Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, Junts i PSC-CP per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones

Com és habitual, el Ple ordinari va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme