Castelldefels. Ple Municipal 30 01 2020

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el dijous 30 de gener (19.30h) la sessió ordinària del Ple Municipal. Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar cinc punts més:

• Aprovació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per al servei públic municipal del Centre d’Interpretació de la Pirateria al Mediterrani i de la història de Castelldefels i del conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels

• Modificació de la política de qualitat municipal

• Aprovació del pla anual normatiu de l’Ajuntament de Castelldefels per a l’any 2020

• Encàrrec de gestió per a l’any 2020, a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), S.A.

• Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d’espais verds i altres espais públics per a l’any 2020 a l’empresa municipal de jardineria Jarfels S.A.
A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Exp.2019/15247 Punt 3r.-La Junta de Govern Local de data 19/12/2019 va aprovar la modificació de l’Annex I.5 -Preu públic per a la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives – a l’ordenança núm.22 reguladora dels Preus Públics

• Decret d’Alcaldia de data 20/12/2019 en què s’aprova el Pressupost prorrogat per a l’any 2020, amb el contingut que tot seguit es detallarà, i les seves bases d’execució
– Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en defensa dels serveis de pediatria i la limitació del servei CAS a Castelldefels

• Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, PSC-CP, MOVEM-ECP-ECG, Junts i C’s de rebuig a la supressió de 5 jutjats de violència contra la dona

 

Com és habitual, el Ple ordinari va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme