Castelldefels. Ple Municipal 30 09 2015

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Castelldefels és retransmès íntegrament en directe per Ràdio Castelldefels 98.0 FM i per primera vegada a CastelldefelsTV.org. Aquesta iniciativa forma part del Pla de 25 mesures urgents que ha posat en marxa l’equip de govern i té com a objectiu donar major transparència a la ciutadania.

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 30 de setembre (19 h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i el despatx oficial de les comunicacions rebudes, el Ple va aprovar 7 punts més:

  • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat i del període mig de pagament
  • Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques acollir-se al fraccionament en 10 anys del període de reintegrament dels saldos deutors de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de 2013
  • Aprovació del Compte General de 2014
  • Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
  • Atorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics
  • Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament la regidora de Pau i Solidaritat de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals:

  • Moció que proposa el grup municipal Castelldefels Sí pot (CSPOT), relativa al recolzament i solidaritat amb les reivindicacions de les víctimes de la talidomida

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i el torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme