Castelldefels. Ple municipal 28 10 2021

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre aquest dijous 28 (19.30h). La sessió serà presencial, per primer cop en molts mesos, seguint totes les normes de seguretat sanitària anticovid.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 7 punts més:

• Modificació parcial de la Relació de llocs de treball

• Adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya

• Modificació de la denominació del Consell Municipal de l’Esport per la de Consell de l’Esport i l’Activitat física de Castelldefels

• Aprovació de la proposta de la Regidoria d’Habitatge per a la modificació de l’acord plenari de data 29 d’octubre de 2015 sobre la composició i periodicitat de les reunions de la Taula Local pel dret a l’Habitatge

• Aprovació inicial del reglament municipal regulador de l’adjudicació i la utilització d’habitatges socials destinats a persones en situació d’exclusió social residencial o emergència social

• Aprovar la modificació del plec de clàusules que regeix la concessió del dret d’ús privatiu d’espais de domini públic per a destinar-los a la instal·lació i explotació de quioscos de venda de premsa, quioscos de venda de premsa i articles de platja i xurreries, en diversos emplaçaments de la ciutat de Castelldefels

• Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sitges i Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals (4 en total)

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en relació als incidents violents succeïts a diversos municipis de la província de Barcelona

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per millorar i ampliar els parcs infantils de la ciutat i incentivar la participació en el procés

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per garantir el benestar dels animals a Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per fomentar i facilitar la utilització per les entitats i la ciutadania dels equipaments municipals

 

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme