Els PFI-PTT de Castelldefels desenvolupen un projecte de convivència mitjançant l’art urbà

Alumnat, associació de veïns i comunitat de propietaris han portat a terme un treball compartit del qual ha sortit disseny base del mural que decora la façana de l’edifici adjacent al centre educatiu

El Servei Local de Transició Escola al Treball (SLTET) desenvolupa accions formatives mitjançant els Programes de formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) per a joves majors de 16 anys que han finalitzat l’ESO sense graduar.

Atès que un dels objectius dels PFI-PTT és treballar en xarxa i amb la comunitat,  s’ha dissenyat un projecte col·lectiu que reforci i treballi l’adquisició de les competències pròpies.

“S’ha volgut implicar en la participació a la associació de veïns i a la comunitat de propietaris de l’edifici, que han intervingut amb il·lusió en tot el procés. És per aquesta raó que hem realitzat el mural d’art urbà a la paret adjacent al nostre servei”, expliquen des del servei.

El projecte té diverses fases:

  1. Sessió teòrica i disseny (esbós) mural. Aquesta sessió, que  ha tingut una durada 3 hores, se centrava primer en l’explicació de la història de l’art urbà i, després, en la fase de ideació del disseny mural on han participat l’alumnat, l’associació de veïns i la presidenta de la comunitat de propietaris de l’edifici. D’aquest treball compartit a sortit el disseny base del mural
  2. Realització del mural per part dels artistes
  3. Inauguració del mural. Aquesta fase s’està prevista per a l’abril. Previ a la inauguració del mur, els alumnes hauran d’idear un pla d’acció per poder realitzar l’acte on es convidarà a la comunitat per tal de compartir plegats el projecte i donar peu a conèixer el servei

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme