‘FAN’ Castelldefels – T1 Ep2 Josep M. Yúfera, enginyer i professor

Enginyer superior de Telecomunicacions i Doctor en Enginyeria de telecomunicacions, Josep M. Yúfera és professor titular del departament d’Enginyeria Telemàtica. Es el delegat del rector de la Politècnica al Campus del Baix Llobregat des de 2014

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme