‘FAN’ Castelldefels – T1 Ep8 Lluís Torner, físic i director de l’ICFO

Llicenciat en Física i doctor i catedràtic de la UPC, Lluís Torner va concebre i desenvolupar l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), que dirigeix des de la seva creació, l’any 2002.

La fotònica és la disciplina que estudia la generació, el control, la detecció i l’aprofitament pràctic dels fotons, és a dir, les ones i partícules de llum, amb múltiples aplicacions pràctiques. Recentment, Torner va rebre el premi nacional de recerca per la seva “investigació pionera”, que desenvolupa a Castelldefels.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme