‘FAN’ Castelldefels – T2 Ep5 Juan Andrade, director del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

Juan Andrade (Ciudad de México, 1971) és director de l’IRI, L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, centre mixt del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) i la UPC. Doctorat en Enginyeria de Sistemes per la UPC, va obtenir el premi Euron Georges Giralt al Millor Doctorat Europeu en Robòtica 2005. Des de 2008 és investigador a temps complet del CSIC a l’IRI i ha estat investigador principal en 4 projectes nacionals i 6 de la Unió Europea. Les seves àrees d’especialització es troben a la confluència de la robòtica mòbil i la visió per ordinador.
És veí de Castelldefels des de 2003.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme