La platja de Castelldefels es posa a punt per a la temporada de bany 2019

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va iniciar el passat 25 de març els treballs de condicionament per posar a punt la platja de Castelldefels per a la temporada de bany. El condicionament del litoral metropolità s’acabarà el 10 d’abril a les platges de Barcelona.

El treball es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 cm de profunditat. Es tracta del llaurat de platges, una operació que marca el tret de sortida de la temporada. El treball es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 cm. de profunditat, per facilitar l’aireig i la penetració dels raigs del sol dins de la sorra per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant i assolir un grau òptim de salubritat de les platges cara a l’ inici de la temporada.

Abans del llaurat, els tractors realitzen un garbellat previ per retirar els residus que pugui haver-hi en els 10 cm superficials per tal de no barrejar-los amb la sorra. Passats uns dies de les tasques de llaurat, els tractors realitzen de nou el garbellat per regularitzar la sorra, treure els sòlids i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d’aquest moment, les feines de garbellat es realitzen durant tot l’any però es a partit d’aquest moment que s’intensifiquen i passen a realitzar-se a diari durant la temporada alta ( de l’1 de juny a 30 de setembre).

Aquest any a més, s’incorporen màquines electroimant amb l’objectiu de separar els elements metàl·lics de la sorra. Es preveu retirar centenars d’elements perillosos com claus, hams i restes de ferro rovellats.

El cap del servei Platges de l’AMB, Daniel Palacios, també ha fet aquest 25 de juny un balanç de la temporada de d’hivern, i ha avançat les previsions de la campanya de llaurat d’enguany i les principals novetats de la temporada. “Des de fa uns anys i degut a les variacions climàtiques, els temporals marítims d’hivern han augmentat, tant en freqüència com en intensitat”, ha explicat Palacios. “Aquest fet demostra que la gestió per preservar les platges a d’evolucionar. Per aquest motiu, actualment és necessari, en molts casos, no només netejar la sorra, sinó també anivellar-la i redistribuir-la, així com substituir el mobiliari que queda malmès”.

Pel que fa a la millora de les zones dunars, l’AMB ha realitzat diferents tasques com el reforç i creació de noves dunes, la renovació i increment dels tancaments amb pal i corda de les zones dunars, o una nova senyalització al perímetre de protecció de tancament dunar amb nous elements informatius.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme