Vine a l’escola a Castelldefels

En aquesta època de l’any, cada centre educatiu informa a les persones interesades sobre el seu projecte educatiu, els ensenyaments que imparteix, les places de què disposa, l’adscripció a altres centres…

Els centres escolars de Castelldefels han organitzat, aquest mes de març, jornades de portes obertes per donar a conèixer el su projecte educatiu.

Les dates previstes figuren al quadre adjunt. També pot obtenir informació telefonant a cadascun dels centres, visitant les pàgines web de cadascun d’ells i, de manera centralitzada, consultant la informació que ofereix l’ajuntament a través de castelldefels.org/portesobertes.

Preinscripció, del 29 de març al 9 d’abril

La preinscripció escolar és el tràmit que s’ha de fer per poder ser admès per primera vegada en un centre docent sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. El període de preinscripció d’alumnat de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2019-2020 serà del 29 de març al 9 d’abril.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar preferentment al centre educatiu triat en primera opció, a les oficines municipals d’escolarització o als serveis territorials del Departament. S’haurà d’acompanyar de la documentació necessària per acreditar els diferents criteris de barem.

Criteris generals de prioritat

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’ESO apliquen els següents criteris generals: Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa (40 punts); per proximitat del domicili (30 punts) o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (20 punts); si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: (10 punts); per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau (10 punts).

Criteris complementaris

Formar part d’una família nombrosa o monoparental (15 punts).

Tota la informació relativa al procés s’actualitza permanentment al web municipal (enllaç al peu), on podrà trobar, a més de les dates de les portes obertes, tota la informació relativa a la preinscripció.

Cases dels Infants, educació 0-3

Els quatre centre educatius per a infants de 0-3 anys de l’Ajuntament celebren Jornades de Portes Obertes entre els dies 3 i 8 d’abril.

Pot consultar dates i horaris en aquest enllaç.

Aquests dies, els centres municipals 0-3 de la ciutat aproparan la seva oferta educativa a les famílies interessades.

 

+INFO: castelldefels.org/educacio

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme